Terug naar het overzicht

Op zaterdagmiddag 26 mei presenteert dichter-schilder Wijnand Steemers in de bblthk zijn nieuwste prozawerk Ja, Ick Wil of Het Maaiveld, een filosofie van de Zeis, een aroman, een roman zonder de eigenschappen van een roman. Hij wordt hierover geïnterviewd door Sjaak Driessen. De presentatie begint om 16:00 uur en de toegang is gratis.

Ja, Ick Wil, is na Poëtocratie (2006) het tweede prozawerk waarin Wijnand Steemers opnieuw een loopje neemt met de geijkte romanstructuren. ‘Ja, Ick Wil of Het Maaiveld is als een schriftelijk hardop denken geschreven: definitie van een aroman.’ De lezer is gewaarschuwd: ‘Schrijver dezes verwaarloost opzettelijk schema’s of structuren of welk ander omschreven plot uit de gereedschapskist van de literaire criticaster’. Hij bezet een eigen positie binnen de literaire traditie. Of zoals de uitgever vermeldt: onder de snelwegen van de media graaft hij zijn mollengangen.’ Het boek is evenals eerder verschenen werk tijdens de presentatie te koop en wordt naar believen gesigneerd.

Datum
zaterdag 26 mei 2018
Tijd
16:00
Locatie
de bblthk
Presentatie Ja, Ick Wil, nieuw proza Wijnand Steemers