Terug naar het overzicht

Op zaterdag 29 september presenteert Rob Cleven in de bblthk zijn traktaat Pars Pro Toto; energiespel als levensfilosofie. Hij wordt hierover geïnterviewd door Sjaak Driessen. De presentatie begint om 16.00 uur en de toegang is gratis.

Hoe werkt de energieke machinerie die wij ‘onze wereld’ noemen? Bestaat er een handleiding voor en zijn daaruit regels voor de uitvoering van het levensspel af te leiden? Rob Cleven, technoloog en filosoof, beschrijft een perspectief op ons gebeurtenisvolle aardse bestaan waarbij de fysica (hoe werkt het?) en de metafysica ervan (waartoe dient het?) op elkaar aansluiten. Toegerust met universele regels voor energie wordt het filosofisch domein bezocht, waarbij gaandeweg duidelijk wordt wat er eigenlijk gebeurt als er iets gebeurt. Het traktaat ‘Pars Pro Toto’ cumuleert in mogelijke aanzetten tot antwoorden op de vraag: Hoe kan de hedendaagse, vertechniseerde mens in alle redelijkheid tot handelingsperspectieven komen

Datum
zaterdag 29 september 2018
Tijd
16:00
Locatie
de bblthk
Presentatie Pars Pro Toto; energiespel als levensfilosofie van Rob Cleven