Terug naar het overzicht

Welke rol kunnen boeren, consumenten, overheden en marktpartijen in een stad als Wageningen spelen in de promotie van smaakvoller en ethisch verantwoord voedsel? Michiel Korthals (filosoof, emeritus professor en auteur van 'Goed Eten') gaat in op wat Goed Eten kan betekenen voor een stad als Wageningen. Reactie van wethouder Lara de Brito. Toegang gratis.

Over Goed Eten:
Eten is een van de belangrijkste dingen in ons leven. Maar is het niet zo dat uitbuiting, extreem overgewicht, ondervoeding, honger en grote milieuschade enkele gevolgen zijn van onze wijze van consumeren? Dit zou toch anders moeten kunnen?

In 'Goed eten, Filosofie van voeding en landbouw' behandelt Michiel Korthals deze vragen en ontwikkelt hij een model om de kloof tussen productie en consumptie te overbruggen. Directe verbindingen tussen voedsel en het dagelijks leven, de voorkeur voor regionale verbanden boven de wereldmarkt, bevordering van voedselvaardigheden en een eerlijkere verdeling van aandacht voor voedingsstijlen staan daarin centraal. Goed eten draait om de vraag welke rol boeren, consumenten, overheden en marktpartijen kunnen spelen in de productie van smaakvoller en ethisch verantwoord voedsel.

De Voedselkaravaan Wageningen wordt georganiseerd door Voedsel Anders in samenwerking met Slow Food Rijnzoet, Boerengroep, OtherWise, Streekeigen Producten Nederland, SP-Wageningen, Vreemde Streken en de bblthk.

Verzorgd door
Voedselkaravaan Wageningen
Datum
vrijdag 28 september 2018
Tijd
20:00
Locatie
de bblthk
Lezing Michiel Korthals 'Voedsel Anders'