Terug naar het overzicht

Op woensdag 30 januari van 12.30 tot 13.30 uur geven Iris de Koomen en Cees Mobach een lunchconcert in de bblthk. De toegang is gratis.

De liederen en pianowerken die elkaar in het lunchconcert ‘Alles is Fis’ afwisselen zijn alle gebaseerd op dezelfde toonladders, die van Fis-majeur en fis-mineur. Dit lijkt een puur theoretisch gegeven, waaraan de gemiddelde muziekliefhebber geen boodschap heeft. Toch is juist de toonaard (toonladder) waarop een componist zijn werk baseert een zeer bewuste keuze, die grote invloed heeft op het karakter van het werk. In de totaal van elkaar verschillende composities die Iris de Koomen en Cees Mobach gekozen hebben, gaat die echo van tonale verwantschap duidelijk doorklinken. Beide musici werken al meer dan 25 jaar samen in diverse genres ; opera, muziektheater, liedkunst, oratorium, film en ook onderwijs. In Wageningen en ver daarbuiten.

Iris is in haar werk als vocaliste altijd sterk betrokken geweest bij de vormgeving van de presentatie. Cees is m.n. in zijn loopbaan aan scholengemeenschap het Pantarijn steeds geconfronteerd geweest met vrijwel alle aspecten van productie en is gespecialiseerd in het vermengen van meerdere disciplines.

Datum
woensdag 30 januari 2019
Tijd
12:30 tot 13:30
Locatie
de bblthk
Lunchconcert 'Alles is Fis'